Warsztaty dla członków HKSI

Warsztaty dla członków HKSI
OLSZTYN 04.11.2017 r.

1. Cel: Wzbogacenie warsztatu instruktorów pracujących w HKSI Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej. Poznanie i wypracowanie dokumentów niezbędnych podczas całorocznej pracy. Zgłębienie istoty motywowania i pozyskiwania młodych instruktorów. Zwrócenie uwagi na rolę opiekuna.
2. Miejsce: Siedziba Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej, ul. Kopernika 45, Olsztyn.
3. Komendant warsztatów: hm. Marzena Skonieczna
4. Uczestnicy: przewodniczący i członkowie Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej.
5. Zgłoszenia do 27.10.2017 r. na adres m.skonieczna@elblag.zhp.pl

Program:
Godziny zajęć Temat zajęć Osoba prowadząca
10.00-11.00 Motywacja – jak motywować instruktorów do zdobywania stopni. hm. Marzena Skonieczna
11.00-13.00 Nowy SSI – analiza dokumentu, tworzenie przykładowej próby hm. Adam Pyjor
13.00-14.00 Rola opiekuna podczas trwania próby. hm. Dariusz Anaszewicz
14.00-15.00 Obiad
15.00-16.00 Regulamin HKSI według nowych zasad hm. Dorota Jeżowska-Olszewska
16.00-17.00 Wniosek o przedłużenie uprawnień – na co należy zwrócić uwagę. hm. Wojciech Truszkowski
17.00-18.00 Wzory dokumentów obowiązujących w ChKSI (wniosek o otwarcie, wniosek o zamknięcie, raport kończący). hm. Andrzej Przegrocki

Zapraszamy i podkreślamy, że obecność przynajmniej jednego przedstawiciela HKSI jest obowiązkowa.