Chorągwiany Biwak Kadry Zuchowej „ Być jak Antek Cwaniak” – PERKOZ

 

Założenia regulaminowe

Cele biwaku:
– Integracja kadry zuchowej;
– Rozwijanie umiejętności interpersonalnych kadry zuchowej;
– Rozwijanie umiejętności manualnych kadry zuchowej;
– Rozwijanie umiejętności kreowania wypowiedzi przez kadrę zuchową.

1. Organizator
ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska
Zespół Programowy Chorągwi „Dynamo”

2.Termin i miejsce
Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Perkoz” ZHP, Waszeta 1, Olsztynek
13-15 kwietnia 2018 r.

3.Uczestnicy
W Zlocie mogą brać udział :
– namiestnicy zuchowi
– drużynowi Gromad Zuchowych
– przyboczni Gromad Zuchowych
– kadra młodzieżowa (osoby pomagające w gromadach, które nie posiadają funkcji)
– instruktorzy ( członkowie namiestnictw).

Każdy uczestnik musi otrzymać zgodę Komendanta macierzystego Hufca na udział w w/w imprezie.
Każdy niepełnoletni uczestnik, powinien przedstawić zgodę prawnego opiekuna / rodzica na uczestnictwo ww. imprezie, a także o przekazaniu pod opiekę niepełnoletniego podopiecznego organizatorom imprezy.
Organizator ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie niepełnoletnich uczestników biwaku.

4.Odpłatność
Uczestnicy Zlotu opłacają z tytułu udziału w imprezie składkę zadaniową zwaną wpisowym.
Odpłatność każdego uczestnika Zlotu wynosi 60 zł.

W wypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Zlocie kwota wpłacona z tytułu składki zadaniowej nie zostanie zwrócona.

Płatność dokonywana jest przelewem na konto:
ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska
ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn
35 2030 0045 1110 0000 0399 0540
W temacie :
Wpisowe Biwak Kadry Zuchowej – Imię i nazwisko – hufiec

Termin pełnej wpłaty: 8 kwietnia 2018 r.

5.Zgłoszenia
Zgłoszenia na Zlot odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy pod linkiem:

http://bit.ly/2G4zGPi

Organizatorzy zastrzegają sobie wybór uczestników według zasadności potrzeby uczestnictwa w biwaku.

Zlot odbędzie się przy zgłoszeniu się minimalnie 25 uczestników. W przypadku odwołania Zlotu, wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na podane przez uczestników konta bankowe.

6.Gwarantowane świadczenia
– nocleg na łóżkach w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych z łazienkami w OSW Perkoz;
– pełne wyżywienie (od kolacji w piątek po śniadanie w niedzielę);
– realizację zajęć programowych i warsztatowych;
– materiały programowe;
– identyfikator;
– zaświadczenie uczestnictwa w ww. imprezie.

7. Ramowy program Biwaku
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w planie biwaku

Piątek 13.04.2018 r.:

17.00-18.30 przyjazd i zakwaterowanie
18.30-19.00 Apel rozpoczynający
19.00 – 21.00 Ognisko integracyjne z kiełbaskami
21.00 – 22.30 Blok programowy
22.30-23.00 toaleta wieczorna
22.30-8.00 cisza nocna

Sobota 14.04.2018 r. :

8.00-8.30 pobudka, zaprawa poranna, toaleta poranna
8.30-9.30 śniadanie
9.30.10.00 odprawa uczestników, przygotowanie do wyjścia w teren
10.00 -14.00 Mega gra terenowa
14.00-14.45 obiad
14.45 -15.15 cisza poobiednia (czas wolny)
15.15-19.30 Bloki warsztatowe
19.30-20.00 kolacja
20.00 – 21.00 kominek
21.30-23.30 gra nocna
23.30 – 08.00 toaleta wieczorna, cisza nocna

Niedziela 15.04.2018 r. :

8.00-8.30 pobudka; toaleta poranna
8.30-9.30 śniadanie
9.30- 10.30 podsumowanie
10.30-11.00 przygotowanie do apelu
11.00 apel oraz zakończenie

8.Inne informacje

Informacje dotyczące szczegółowego programu, miejsca zakwaterowania, miejsca zajęć programowych zostaną przesłane na adresy mailowe podane w zgłoszeniu do 6 kwietnia 2018 r.

W razie rezygnacji z uczestnictwa w biwaku po przyjęciu zgłoszenia wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant biwaku ogłasza na stronie www Chorągwi.

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komendanta Biwaku.

 

REGULAMIN UCZESTNIKA BIWAKU
1. Uczestnicy podlegają bezpośrednio swojemu drużynowemu i pełnoletniemu opiekunowi, a pośrednio Komendzie Biwaku.
2. Od chwili przybycia na teren Zlotu do chwili odjazdu uczestnicy są zobowiązani do:
– przestrzegania Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, wszystkich regulaminów na terenie ośrodka
– zarządzeń Komendy Biwaku
– aktywnego udziału w imprezach Biwaku;
– powiadomienia najbliższej osoby funkcyjnej w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa lub pojawienia się na terenie biwaku osób niepożądanych.
– Zakaz używania telefonów podczas biwaku. Jedynie w uzasadnionych przypadkach. Telefony będą wydawane podczas ciszy nocnej.

3. Uczestnicy mają prawo do:
– korzystania z zabezpieczenia programowego wszystkich imprez biwaku;
– możliwie pełnej informacji o przebiegu biwaku i planach na najbliższe
12 godzin
– pomocy medycznej w razie zachorowania lub wypadku;

4.Cisza nocna obowiązuje wszystkich uczestników Zlotu. „Nocne Marki”, które przygotowują zadania bezpośrednio związane z programem i organizacją biwaku mogą w uzasadnionych sytuacjach uzgodnić z Oboźnym biwaku dłuższe siedzenie podczas ciszy nocnej pod warunkiem, że nie zakłócą spokoju sąsiadom. Będzie również wyznaczone miejsce spotkań podczas ciszy nocnej, gdzie będzie można wymienić się doświadczeniami.
5.Za szczególnie rażące wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu uczestników oraz naruszenia Prawa Harcerskiego Komendant Biwaku będzie karać usunięciem z biwaku w trybie natychmiastowym z powiadomieniem macierzystej Komendy Hufca.
6.Każdą trudną sytuację można rozwiązać kulturalnie, z uśmiechem i szacunkiem dla innych.
7. Harcerski styl, harcerski fason – to przede wszystkim gotowość do udzielania pomocy innym.