Kurs Wychowawców Kolonijnych – kwiecień 2018

[KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH]

TERMIN

20-22 kwietnia 2018 r.

MIEJSCE: Olsztyn, ul. Kopernika 45 (siedziba Komendy Chorągwi ZHP)
i ul. Okopowa 25 (Polsko Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej)

KOSZT: 150 zł – wpłata bezzwrotnej zaliczki w kwocie 50 zł w biurze Komendy Chorągwi do 17 kwietnia 2018 r.

WYMAGANIA: minimum średnie wykształcenie

ZAPEWNIAMY: materiały programowe oraz kadrę trenerską

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU: 25

Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawane są na podstawie pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty.

WARUNKIEM ukończenia kursu jest udział we wszystkich zajęciach, opracowanie odpowiednich materiałów oraz pozytywne zdanie egzaminu.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku;
Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
Ruch i rekreacja;
Turystyka i krajoznastwo;
Zajęcia kulturalno-oświatowe;
Zajęcia praktyczno-techniczne;
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku;
ABC ratownictwa przedmedycznego.

Zapisy:

OPCJA 1: telefonicznie na nr 89 527 78 50 lub 605 826 866
OPCJA 2: e-mailowo na warminskomazurska@zhp.pl (imię, nazwisko, nr kontaktowy)
W informacji zwrotnej otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe
informacje.

Informacje:

ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska
ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn,
tel. (89) 527 78 50 (w godz. 7.30-15.00)
warminskomazurska@zhp.pl

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ:

(piątek) – Kopernika 45
Czas zajęć: 16.00-20.00

(sobota) – Kopernika 45 lub Centrum Polsko – Niemieckie
Czas zajęć: 10.00-18.00

(niedziela) – Kopernika 45 lub Centrum Polsko – Niemieckie
Czas zajęć: 10.00 – 18.00