Dzień Myśli Braterskiej 2019

W Dniu Myśli Braterskiej naszą uwagę szczególnie przykuwa czwarty punkt Prawa Harcerskiego. To pierwszy punkt, w którym wspomniana jest druga osoba. Pierwsze spotkanie z założeniem, że nasza organizacja jest tworzona przez harcerską brać i dla społeczeństwa. Czy nam bliski jest świat pełen wyrozumiałości i braterstwa? Czy może przybraliśmy postawę ograniczonego zaufania do drugiego człowieka?

Widzieć w każdym bliźniego oznacza wyciągnąć rękę do nieznanej osoby, zaryzykować, może też poznać gorzki smak zawodu,ale to ryzyko jest ożywcze.Dzięki wyciągnięciu ręki budujemy przyjaźń, zaufanie. To gest,dzięki któremu tworzy się wspólnota, rodzina. W harcerstwie spędzamy kilka, czasami kilkanaście lat naszego życia. Ta przygoda dla wielu z nas kiedyś się kończy, ale nie kończą się zawarte tu przyjaźnie –one kształtują nas na całe życie, a przede wszystkim kształtują naszą przyszłość.

Dzień Myśli Braterskiej to moment,w którym myślami jesteśmy ze skautami na całym świecie. O tych, z którymi od ponad stu lat tworzymy skautową rodzinę, państwo,które nie ma granic, tak jak granic nie ma przyjaźń i braterstwo. Tacy dziś jesteśmy. Kiedy myślę o harcerstwie,widzę błysk w oku moich przyjaciół, widzę ciągłą gotowość do wędrówki, do zrobienia choćby drobnej rzeczy, dzięki której będzie można powiedzieć: tak, zostawiliśmy ten świat trochę lepszym,niż go zastaliśmy. Druhny i Druhowie, w dniu,gdy harcerki i harcerze, skautki i skauci na całym świecie stają w bratnim kręgu, wszystkim, którzy są i czują się związani z ruchem harcerskim, składam najserdeczniejsze życzenia, by nasze wspólne budowanie lepszego świata i mądrego społeczeństwa obywatelskiego przyniosło wiele sukcesów, by każdy dzień był pełen radości, by nasza codzienna przyjaźń promieniowała na innych w rozpoczynającym się drugim stuleciu Związku Harcerstwa Polskiego. Życzę Wam, abyście z radością i zapałem realizowali swe marzenia, a czerpiąc z przeszłości, widzieli perspektywę wychowywania kolejnych pokoleń Polaków na ludzi mądrych, światłych, odpowiedzialnych i życzliwych innym.
Druhny i Druhowie, w tym dniu, dziękuję Wam za troskę, jaką wkładacie w wychowanie waszych podopiecznych, za przepracowane dni i noce, jakie poświęciliście dla Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej, za zapał i entuzjazm, którego nigdy członkom naszego Chorągwi nie brakowało, za służbę pełnioną niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujecie.To dzięki ludziom pełnym pasji i wrażliwości- takim, jak Wy, Druhny i Druhowie -dziś możemy świętować wejście w nowy etap w historii Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej!

    DMB 2019