Szkolenie dla komisji rewizyjnych

Szkoleniowy weekend na naszej komisji rewizyjnej ? Poza szkoleniem zorganizowanym przez Centralną Komisje Rewizyjną, spotkanie z Naczelniczka ZHP oraz obrady na temat dalszego wspierania naszej chorągwi ?