Żałoba po śmierci hm. Henryka Leśniowskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu na wieczną wartę hm. Henryka LEŚNIOWSKIEGO – Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1971-1975. Druh Henryk do końca wypełniał słowa Harcerskiego Przyrzeczenia, pełniąc służbę na rzecz kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierał ich rozwój, tworzył warunki do działania, a przede wszystkim dawał przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi.
Harcmistrza Henryka Leśniowskiego zapamiętamy, jako sprawnego organizatora, historyka, dziennikarza i sympatyka Grunwaldu czy zastępcę szefa sztabu Operacji „Frombork 1001”. Przede wszystkim zaś, w pamięci instruktorek i instruktorów Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej pozostanie jako dobry Człowiek, do którego zawsze można było przyjść po radę.
Druhny i Druhowie!
Zarządzam miesięczną żałobę w Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, obowiązującą począwszy od dzisiaj.
Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne przepaski.