Szkolenie HAL 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich komendantów, kierowników, a także oboźnych i kwatermistrzów kolonii i obozów podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2019 na szkolenie.
Przeprowadzane jest przez chorągwianych pełnomocników ds. HALiZ oraz członków Zespołu ds. bezpieczeństwa przy Głównej Kwaterze ZHP.
Organizowane przez konieczność usystematyzowania wiedzy na temat organizacji HAL podyktowane szeregiem zmian w przepisach dotyczących zatwierdzania wypoczynku letniego.
W ramach spotkania kawa/herbata oraz obiad.

fot. ©ZHP/ Patryk Sikora