Brak dostępu do ewidencji

Ze względu na ciągle występujący problem przeskakujących uprawnień w Ewidencji ZHP została ona tymczasowo wyłączona. Trwają prace mające na celu znalezienie przyczyny błędu i jej wyeliminowaniu.

Problem z ewidencją występuje w module odpowiedzialnym za przełączanie się między jednostkami. Problem pojawia się w momencie, gdy z systemu korzysta za dużo użytkowników jednocześnie. W połowie sierpnia system zostanie uruchomiony w wersji podstawowej, a kolejne moduły będą sukcesywnie włączane do pracy.

Trwa akcja letnia a potwierdzeniem członkostwa jest wpis w systemie Ewidencja ZHP (np. do korzystania z polisy OC). W tej sytuacji podstawą do stwierdzenia, czy ktoś jest członkiem ZHP jest zgoda na przynależność wyrażona na piśmie, opłacenie podstawowej składki członkowskiej oraz uzyskanie przydziału służbowego.

Obecnie trwają prace nad nowym systemem Ewidencji ZHP. Platformę wykona firma, która współpracuje ze Światowym Biurem Skautowym i stworzyła już system między innymi dla słowackich skautów.

Do tej pory przeprowadzono konsultacje w sprawie nowego systemu z drużynowymi oraz hufcowymi i chorągwianymi administratorami. Dodatkowo do losowych, najbardziej aktywnych użytkowników systemu zostały wysłane ankiety oceniające. Temat funkcjonalności Ewidencji ZHP poruszyła także naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad podczas spotkania z Radą Drużynowych.

Zespół projektowy ds. ewidencji rozpoczął już prace nad funkcjonalnością systemu i podzieleniem funkcjonalności na kolejne etapy wdrażania. Pierwsze szkolenia z nowej ewidencji mają ruszyć wiosną 2020 roku. We wrześniu 2020 roku nowy system ma całkowicie zastąpić stary.

Przepraszamy za te utrudnienia i dziękujemy za współpracę.