Komunikat dot. naruszenia ochrony danych osobowych

Czuwaj,

W dniu 04.10.2019 doszło do ataku złośliwego oprogramowania na serwer Chorągwi. W wyniku ataku doszło do naruszenia dostępności, integralności i rozliczalności danych zawartych w dokumentach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz fakturach sprzedaży. Dokumenty obejmowały imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, nr telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące zarobków, numery kont bankowych.

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, iż nieuprawnione osoby wykorzystają Państwa dane m.in. w celu:
1) Uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz do informacji o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL.
2) Wykorzystania danych osobowych do wyłudzenia środków finansowych od najbliższej rodziny.
3) Założenia fałszywego konta internetowego lub fałszywego profilu na portalach społecznościowych.
4) Naruszenia Państwa dobrego imienia.
5) Kradzieży tożsamości.

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia radzimy:
1) Zachować ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu.
2) Zachować ostrożność przez dzieci oraz członków najbliższej rodziny na kontakty z nieznajomymi osobami.
3) Zgłoszenia faktu naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.
4) Zgłoszenie faktu naruszenia do banku, w którym posiadają Państwo konto.

W celu uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości, przenosimy wszystkie dane na serwer stacjonarny do biura w Olsztynie oraz zwiększymy częstość sprawdzeń komputerów programami antywirusowymi. Udało się również odzyskać wszystkie zaszyfrowane pliki.

W razie wątpliwości lub chęci pozyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Panem Andrzejem Rybus-Tołłoczko, który jest Inspektorem Ochrony Danych w naszej Chorągwi. Skontaktować się z nim można pod adresem zhp-iodo@rt-net.pl lub telefonicznie +48 888 942 222.