Sejmik Drużyn Wodnych

Zapraszamy wszystkich wodniaków, tj. instruktorki i instruktorów, retmanki i retmanów hufców, kadrę drużyn wodnych i sympatyków żeglarstwa na pierwszy Sejmik Drużyn Wodnych! Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2020r. (sobota) o godzinie 11.00 w siedzibie Chorągwi (ul. Kopernika 45).
Prosimy o przybycie w mundurach 🙂
Do zobaczenia, czuwaj!