Lidzbark Welski

Komendant Hufca – phm. Aleksandra Trzaskalska

 

Komenda Hufca Lidzbark Welski ZHP

ul. Piaski 2

13-230 Lidzbark

lidzbark@zhp.pl

Strona Hufca

Facebook Hufca