Rozbudowa z nadbudową harcerskiego ośrodka szkolenia wodnego „Bryza” w Olsztynie – Przetargi

Postępowanie znak: KCH/1138/2017 pt. „Dostawa sprzętu pływającego – kajaki (20 szt.)  na potrzeby przystani „Bryza” w Olsztynie przy ulicy Olimpijskiej 11.”

Załączniki do pobrania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki 1-4
Załącznik nr 5 a
Załącznik nr 5 b
Załącznik nr 6a i b do siwz
Dokumentacja 8a
Dokumentacja 8a1
Dokumentacja 8a2
Dokumentacja 8b
Przedmiar 9a
STWIOR a
STWIOR b