Komenda Chorągwi

Komendant Chorągwi – hm. Jakub Zięty

e-mail: jakub.ziety@zhp.net.pl

 

Skarbnik Chorągwi – hm. Dorota Jeżowska – Olszewska

e-mail: dorota.olszewska@zhp.net.pl

 

Z-ca Komendanta ds. programu i promocji – phm. Monika Chmiel

e-mail: monika.chmiel@zhp.net.pl

 

Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych – hm. Andrzej Umiński

e-mail: andrzej.uminski@zhp.net.pl

 

Z-ca Komendanta ds. kształcenia i pracą z kadrą – hm. Katarzyna Konopka

Z-ca Komendanta Chorągwi – hm. Maciej Marciniak

 

Z-ca Komendanta Chorągwi – hm. Przemysław Przekop