1%

W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Działa to tak – osoba płacąca podatki i rozliczająca się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36, PIT-37, PIT-38 (Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) wpisuje w odpowiedniej rubryce równowartość 1% należnego podatku dochodowego, obok dokładną nazwę OPP oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Drogi Rodzicu!

Cieszymy się, że Twoje dziecko bierze udział w harcerskiej przygodzie! Wiesz, że możesz ją łatwo wesprzeć? Zanim powiemy Ci jak możesz to zrobić – chcielibyśmy Ci coś opowiedzieć. Pewnie jesteś ciekawy, jak naprawdę wygląda harcerstwo.

W wakacje Twoje dziecko jeździ na obozy. Gwarantujemy – dzięki swojej kadrze ani przez chwilę się nudzi. Regularnie je posiłki, chodzi spać o stałych porach (oprócz dni, kiedy biega w nocy po lesie z dziką przyjemnością). Uczy się jak zbudować własne łóżko, nie bać się burzy, jak spokojnie siedzieć i słuchać, gdy starsi opowiadają o Ważnych Rzeczach, ale i jak wyrażać własne zdanie. Wreszcie uczy się równo kroić cebulę, porządnie prać ręcznie własne ubrania, utrzymywać porządek i szorować naczynia
na błysk.

Twoje dziecko zdobywa w przeciągu roku więcej umiejętności niż inne. Dodatkowo uczy się czym jest szacunek, zaufanie, obietnica, prawdziwość, wytrwałość, honor.

W słowniku Twojego dziecka szczególnie dużą frekwencję zaczynają mieć wyrażenia: „ja sam/a”, „umiem”, „nie”, „spokojnie, zrobię to”, „nie, nie boję się” i tym podobne. Twoje dziecko staje się samodzielne szybciej, niż mogłeś to zaplanować.

Teraz chcielibyśmy Ci opowiedzieć, jak możesz nam pomóc. Nie wiemy, czy wiesz, ale Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego.

Podczas rozliczania tegorocznego PIT-u pomyśl o swoim dziecku i przekaż 1% na jego harcerską przygodę! Jak to zrobić? Zaloguj się do Portalu Podatkowego
i wskaż ZHP w PIT 37 lub PIT 38, jako organizację, której chcesz przekazać swój 1%. Wystarczy, że wpiszesz: [NUMER KRS i Cel szczegółowy – nazwa jednostki (czyli  konkretnej drużyny harcerskiej, otrzymasz w wybranej chorągwi lub hufcu.)]

Nie masz czasu szukać? Sprawdź na naszej mapce numer KRS twojego regionu! http://www.1procent.pl/ Tam też sprawdzisz na co przeznaczamy 1%! 🙂

Jak przekazać 1% podatku?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

Informację o treści „Celu szczegółowego”, wpisać nazwę hufca (+ nazwa jednostki).

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000094699.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

Co zrobimy z otrzymanym 1%?

  • Opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego; w ramach programu wychowawczego ZHP rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim;
  • Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania;
  • Rozwijać będziemy harcerskie specjalności w tym żeglarzy, spadochroniarzy, lotników, kawalerzystów, Harcerską Szkołę Ratownictwa, łącznościowców, ekologów, drużyny artystyczne i wiele innych, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody;