Odszedł hm. Zenon Chmieliński

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu na wieczną wartę
hm. Zenona CHMIELIŃSKIEGO – Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związku
Harcerstwa Polskiego w latach 1982-1986. Druh Zenon do końca wypełniał słowa
Harcerskiego Przyrzeczenia, pełniąc służbę na rzecz kolejnych pokoleń zuchów,
harcerzy i instruktorów. Wspierał ich rozwój, tworzył warunki do działania, a przede
wszystkim dawał przykład swoją postawą, że w życiu należy postępować zgodnie
z ideałami harcerskimi.

Mawiał, że upływający czas męczy i nuży tylko tych, co żyją błahymi troskami o swoją
osobę i swoje rozkosze, ale jest krótki i mija niepostrzeżenie tym, co ich pochłania,
co mogą zrobić dla innych, są wrażliwi na drugiego człowieka. Starał się zawsze pomagać
harcerstwu, szczególnie w realizacji zadań związanych z bohaterem naszej Chorągwi –
Grunwaldem

Druhny i Druhowie!
1. Zarządzam miesięczną żałobę w Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, obowiązującą
od dnia dzisiejszego.
2. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam
nałożyć czarne przepaski.

hm. Maciej Micielski
Komendant Chorągwi