Konsultacje instruktorskie w ramach SYNERGII

Druhny i Druhowie,

czas kwarantanny możemy dobrze wykorzystać! Chcemy zaproponować Wam udział w konsultacjach instruktorskich w sprawie modeli funkcjonowania metodycznego organizacji. Skupić się chcemy na metodyce starszoharcerskiej. Spotkanie będzie prowadziła hm. Dorota Całka, Wiceprzewodnicząca ZHP.
Chcemy, abyście przygotowali się do spotkania, być może wcześniej porozmawiali z osobami odpowiedzialnymi za metodykę starszoharcerską w waszych środowiskach, skonsultowali to z drużynowymi.
Kluczowe pytania:
1. Jakie zmiany zaobserwowano w funkcjonowaniu drużyn poszczególnych pionów metodycznych?

2. Czy wśród zaobserwowanych zmian są takie, których trwałość może świadczyć o pojawieniu się trendu lub trendów w przemianach funkcjonowania drużyn? (zmiana miejsca spotkań, zmiana kadry, zmiana liczebności itd)

3. Czy ocena zaobserwowanych zmian jest w opinii harcerskich komend pozytywna, negatywna czy brak jest jednoznacznej oceny?

4. Jak zmieniła się liczebność harcerzy w pionie harcerzy starszych i wędrownikach w czasie 2 lat? (Ilościowo w hufcu i w drużynach)

5. Co dzieje się z harcerzami po 8 klasie Szkoły Podstawowej ? Czy dalej są w Drużynie Starszoharcerskiej czy przechodzą do Drużyny Wędrowniczej.

Spotkanie odbędzie się w środę 29 kwietnia o godz. 19.00 na Microsoft Teams, prześlemy Wam odpowiedni link do spotkania.

Dla uczestników Kursu Komend Hufców SYNERGIA spotkanie jest OBOWIĄZKOWE. Zadbajmy o to, aby z każdego z naszych warmińsko-mazurskich środowisk był przedstawiciel, który będzie mógł przedstawić odpowiedzi na nasze pytania i wziąć udział w dyskusji na ten temat.

Zachęcamy do wcześniejszej konsultacji w środowiskach, będzie to dla nas pomocne.