Żałoba po śmierci ś.p. hm. Jana Cyroniuka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu na wieczną wartę hm. Jana Cyroniuka – wiceprzewodniczącego Sądu Harcerskiego Chorągwi Warmińsko- Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Druh Jan do końca wypełniał słowa Harcerskiego Przyrzeczenia, pełniąc służbę na rzecz kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierał ich rozwój, tworzył warunki do działania, a przede wszystkim dawał przykład swoją postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi.

Druh Jan Cyroniuk w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił w 1971 roku, 18 lutego 1974 złożył przyrzeczenie harcerskie w drużynie im. Tadeusza Kościuszki w Pieniężnie, a we wrześniu 1978 roku zobowiązanie instruktorskie. Był w czasie swojej służby instruktorskiej opiekunem, drużynowym, zastępcą komendanta oraz skarbnikiem hufca. W ostatnich latach przyjął na siebie funkcję wiceprzewodniczącego sądu harcerskiego Chorągwi. Został wyróżniony Brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP.

Druh Jan był uwielbiany przez swoich braniewskich harcerzy i szanowany przez instruktorów, jego nagłe odejście pozostawiło pustkę nie tylko w środowisku Hufca ZHP Braniewo, ale w całej społeczności Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.

Druhny i Druhowie!
1. Zarządzam miesięczną żałobę w Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, obowiązującą od dnia dzisiejszego.
2. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne przepaski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu jutrzejszym, 19 maja 2020 r. o godzinie 9:00 w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki i odstępy) podczas uroczystości. Do kościoła wejdą tylko dwa sztandary, reszta będzie musiała zostać poza kościołem i uczestniczyć w przemarszu na cmentarz i uroczystościach na cmentarzu.