Szkolenie HAL

w ramach przygotowania do Harcerskiej Akcji Letniej 2020 zapraszam na szkolenie dla komendantów i kwatermistrzów obozów, które odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godzinie 18:30.

Szkolenie jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich organizatorów wypoczynku w naszej Chorągwi.

Ankieta zgłoszeniowa: https://tiny.pl/7cg1b