Odeszła ś.p. hm. Marta Gąsiorowska

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 1 listopada na wieczną wartę odeszła hm. Marta Gąsiorowska.
Z wykształcenia pedagog, nauczycielka, polonistka, wiele lat uczyła języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Olsztynie. Za swoją działalność pedagogiczną otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.
Instruktorka Hufiec ZHP Rodło Olsztyn, gdzie pełniła funkcję drużynowej, komendantki szczepu harcerskiego przy SP1, a w kolejnych latach była komendantką hufca. Następnie została kierowniczką Wydziału Zuchowego przy naszej chorągwi, kształciła rzesze zuchmistrzów, nie tylko w chorągwi, ale i całym ZHP. Była również członkinią Komisji Historycznej.
Rodzinie, przyjaciołom i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.