Podsumowanie Jubileuszowego Roku 75-lecia Chorągwi

Kończy się rok jubileuszu 75-lecia naszej Chorągwi. Chcielibyśmy podsumować, co w ramach wspólnego świętowania działo się w naszej wspólnocie 🙂

Rozpoczęliśmy od zdobywania tytułu odznaki „jak Zawisza” poprzez realizację okolicznościowej Propozycji Programowej o tym samym tytule. Gratulujemy wszystkim jednostkom, które podjęły się realizacji zadań, jednocześnie informujemy, że odznakę „jak Zawisza” zdobyli:
* 25 Gromada Zuchowa „Skaczące Tygryski”- Hufiec ZHP Giżycko
* 4 Morąska Drużyna Harcerek „AKAMAN” im. Olgi Drahonowskiej- Hufiec ZHP Morąg
* Próbna Morąska Gromada Zuchowa „Strażnicy marzeń”- Hufiec ZHP Morąg
* 21 Gromada Zuchowa „Kolorowe kredki”- Hufiec ZHP Bartoszyce z Bisztynka- Hufiec ZHP Bartoszyce
* 103 Olsztyńska Drużyna Harcerska „Salmatis”- Hufiec ZHP Rodło Olsztyn
* 15 Gromada Zuchowa „MoTylkowo” z Tylkowa- Hufiec ZHP Warmiński
* 91 Grunwaldzka Drużyna Wędrownicza „Wadera” im. Danuty Siedzikówny „Inki” z Olsztyna- Hufiec ZHP Warmiński
* 2 Gromada Zuchowa „Tęczowe kolibry” z Kandyt- Hufiec ZHP Bartoszyce
* Próbna Gromada Zuchowa „Sprytne lisy” z Łukty- Hufiec ZHP Morąg.

Dla sympatyków fotografii został zorganizowany konkurs pod hasłem „Wspólnota harcerska
w obiektywie” w którym wyróżnienie otrzymali dh. Anastazja Okuszko- Hufiec ZHP Kętrzyn, a także dh. Patryk Wiśniewski- Hufiec ZHP Giżycko.

W lipcu (13-19 lipca) zuchy, harcerze i instruktorzy świętowali kolejną rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Przez tydzień jednostki naszej chorągwi odwiedzali miejsce zwycięskiej bitwy z 1410 roku w ramach wydarzenia jakim było „Święto Bohatera”. Z tej okazji zostały przygotowane specjalne sprawności „Na Grunwald”, a także gry terenowe dla zuchów, harcerzy i harcerzy starszych do realizacji w miejscach pamięci historycznej na polach Grunwaldu. Uczestnicy mogli zwiedzić Muzeum Grunwaldzkie. Wędrownicy w ramach swojej aktywności udali się na wędrówkę pieszą z Olsztynka na Grunwald z poszukiwaniem punktów historycznych do utworzenia charakterystyki szlaku. 15 lipca w ramach obchodów rocznicy bitwy reprezentacja chorągwi wzięła udział w uroczystym apelu z władzami państwowymi pod Pomnikiem Grunwaldzkim. Święto Bohatera zgromadziło 160 uczestników!

Pod koniec wakacji w terminie 21-23 sierpnia instruktorzy wybrali się na Półwysep Wydminy na wspólną Wyprawę Instruktorską. W czasie biwaku instruktorzy samodzielnie obozowali, uczestniczyli w spływie kajakowym, warsztatach ze zdobnictwa obozowego, a także spotykali się przy wspólnym harcerskim ogniu. Wyprawę Instruktorską współorganizowała Rada Chorągwi.

Czas 75-lecia to czas wspomnień i zdobywania wiedzy o naszej historii i tradycji. Co tydzień na fanpage chorągwi odbywała się akcja „Historyczne środy”, które pozwalały na promowanie historii i przypominanie najważniejszych faktów z kalendarza naszej chorągwi.

Wszystkie opisane działania, pamiątki z wydarzeń, kartki do kroniki, raporty z realizacji propozycji udało się zebrać tworząc Kronikę Jubileuszu 75-lecia Chorągwi Warmińsko- Mazurskiej, która zostanie trwałym śladem dla naszych przyszłych pokoleń. Będzie można ją obejrzeć w siedzibie naszej chorągwi.

Rok 2020 owocował w działania podtrzymywania historii i tradycji harcerstwa na Warmii i Mazurach. Był rokiem jubileuszu i budowania naszej chorągwianej wspólnoty.

Dziękujemy za współtworzenie jubileuszu w tym niełatwym czasie, wyjątkowy rok i do zobaczenia na harcerskim szlaku.