Żałoba po śmierci ś.p. hm. Jana Cyroniuka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu na wieczną wartę hm. Jana Cyroniuka – wiceprzewodniczącego Sądu Harcerskiego Chorągwi Warmińsko- Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Druh Jan do końca wypełniał słowa Harcerskiego Przyrzeczenia, pełniąc służbę na rzecz kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierał ich rozwój, tworzył warunki do działania, a przede wszystkim dawał przykład swoją postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi.

Druh Jan Cyroniuk w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił w 1971 roku, 18 lutego 1974 złożył przyrzeczenie harcerskie w drużynie im. Tadeusza Kościuszki w Pieniężnie, a we wrześniu 1978 roku zobowiązanie instruktorskie. Był w czasie swojej służby instruktorskiej opiekunem, drużynowym, zastępcą komendanta oraz skarbnikiem hufca. W ostatnich latach przyjął na siebie funkcję wiceprzewodniczącego sądu harcerskiego Chorągwi. Został wyróżniony Brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP.

Druh Jan był uwielbiany przez swoich braniewskich harcerzy i szanowany przez instruktorów, jego nagłe odejście pozostawiło pustkę nie tylko w środowisku Hufca ZHP Braniewo, ale w całej społeczności Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.

Druhny i Druhowie!
1. Zarządzam miesięczną żałobę w Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, obowiązującą od dnia dzisiejszego.
2. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne przepaski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu jutrzejszym, 19 maja 2020 r. o godzinie 9:00 w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki i odstępy) podczas uroczystości. Do kościoła wejdą tylko dwa sztandary, reszta będzie musiała zostać poza kościołem i uczestniczyć w przemarszu na cmentarz i uroczystościach na cmentarzu.

Webinary Synergia II

Czuwajcie Druhny i Druhowie,
dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w konsultacjach instruktorskich. Dzięki za wszystkie wypowiedzi, posłużą one przygotowaniu opinii naszego środowiska dot. metodyk w ZHP.
Kurs trwa, tak jak zapowiadaliśmy, będziemy te treści, które możemy przekazywać Wam za pomocą Internetu. Treści poruszane na spotkaniach są elementami standardu kursu, realizują treści Kursu Komend Hufców.
Zapraszamy na dwa spotkania:
  • 7 maja 2020 roku (czwartek) w godz. 19-21. Webinar dot. pozyskiwania środków, prowadzący: phm. Paweł Wołoch oraz phm. Katarzyna Andruszkiewicz.
    Link do spotkania: https://tinyurl.com/y9m5jahe
  • 10 maja 2020 roku (niedziela) w godz. 10-18. Webinar OFFICE. Odpowiada za spotknie phm. Karolina Pstrągowska. W spotkaniu mogą uczestniczyć 2 osoby z Hufca. Karolina przekaże Wam formularz, w którym zdecydujecie kto będzie reprezentował Wasze środowisko w spotkaniu. Link do spotkania przekaże Wam Karolina.
Planujemy także spotkanie dotyczące promocji, dokumentacji oraz pracy z kadrą.
Będziemy na bieżąco proponować Wam terminy.
Gdyby ktoś miał jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.

Konsultacje instruktorskie w ramach SYNERGII

Druhny i Druhowie,

czas kwarantanny możemy dobrze wykorzystać! Chcemy zaproponować Wam udział w konsultacjach instruktorskich w sprawie modeli funkcjonowania metodycznego organizacji. Skupić się chcemy na metodyce starszoharcerskiej. Spotkanie będzie prowadziła hm. Dorota Całka, Wiceprzewodnicząca ZHP.
Chcemy, abyście przygotowali się do spotkania, być może wcześniej porozmawiali z osobami odpowiedzialnymi za metodykę starszoharcerską w waszych środowiskach, skonsultowali to z drużynowymi.
Kluczowe pytania:
1. Jakie zmiany zaobserwowano w funkcjonowaniu drużyn poszczególnych pionów metodycznych?

2. Czy wśród zaobserwowanych zmian są takie, których trwałość może świadczyć o pojawieniu się trendu lub trendów w przemianach funkcjonowania drużyn? (zmiana miejsca spotkań, zmiana kadry, zmiana liczebności itd)

3. Czy ocena zaobserwowanych zmian jest w opinii harcerskich komend pozytywna, negatywna czy brak jest jednoznacznej oceny?

4. Jak zmieniła się liczebność harcerzy w pionie harcerzy starszych i wędrownikach w czasie 2 lat? (Ilościowo w hufcu i w drużynach)

5. Co dzieje się z harcerzami po 8 klasie Szkoły Podstawowej ? Czy dalej są w Drużynie Starszoharcerskiej czy przechodzą do Drużyny Wędrowniczej.

Spotkanie odbędzie się w środę 29 kwietnia o godz. 19.00 na Microsoft Teams, prześlemy Wam odpowiedni link do spotkania.

Dla uczestników Kursu Komend Hufców SYNERGIA spotkanie jest OBOWIĄZKOWE. Zadbajmy o to, aby z każdego z naszych warmińsko-mazurskich środowisk był przedstawiciel, który będzie mógł przedstawić odpowiedzi na nasze pytania i wziąć udział w dyskusji na ten temat.

Zachęcamy do wcześniejszej konsultacji w środowiskach, będzie to dla nas pomocne.

 

Szkolenie RODO

Druhny Komendantki i Druhowie Komendanci!

Zapraszam Was na krótkie szkolenie z RODO dla Komend Hufców. Odbędzie się ono 8 maja 2020 r. o godzinie 19:00 i przewidywany czas trwania to 1,5 godziny. Szkolenie miało odbyć się stacjonarnie podczas Synergii, ale sytuacja zmusiła nas do nowych rozwiązań dlatego widzimy się na temsach! 😊

Link: https://tiny.pl/7mtzg

Nowy system ewidencji TIPI

Druhny i Druhowie,

zgodnie z zapowiedziami zaplanowaliśmy przy wsparciu Głównej Kwatery ZHP szkolenie z nowego systemu ewidencji TIPI w formie on-line.

Szkolenie odbędzie się 9 maja 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00-16:00. Zaproszenia do spotkania będą wysyłane do administratorów hufcowych po ich zgłoszeniu za pośrednictwem ankiety – link do ankiety

Każdy hufiec ma dostępne 1 miejsce. Jeśli któryś hufiec ma potrzebę przeszkolenia więcej niż 1 osoby proszę o kontakt rozpatrzymy sprawę indywidualnie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu 😊

ZuchMistrzowie- łączmy się!

Zapraszamy ZuchMistrzów z Waszych środowisk do wzięcia udziału w spotkaniu ZuchMistrzowie- Łączmy się!
Spotkanie odbędzie się on-line na Teamsach w dniu 22.04.2020 r. (środa) godz. 18.00.
Przeznaczone jest dla instruktorów zuchowych z hufców, którzy są zainteresowani pracą przy tworzeniu Referatu Zuchowego naszej chorągwi.

Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy o wysłanie wiadomości mailowej na adres: katarzyna.dutkowska@zhp.net.pl z imieniem i nazwiskiem danej osoby oraz adres e-mail w domenie zhp.net.pl, abym dodała osoby zainteresowane do spotkania.

Na zgłoszenia czekamu do wtorku 21.04.2020 r.

Do zobaczenia! Czuj!

#niezapominajkaDlaMedyka

Rozpoczynamy akcję #NiezapominajkaDlaMedyka!🔹 Chcemy pokazać naszą wdzięczność pracownikom ochrony zdrowia za ich heroiczną pracę. Symbolem inicjatywy jest kwiat niezapominajki. 🌠 Pokażmy nasze niezapominajki innym, w myśl hasła „Szacunek-Wdzięczność-Pamięć”. 

🔷 Jak włączyć się w akcję? 🔷

1. Wystarczy wykonać z dostępnych materiałów kwiat niezapominajki.💐Pomysły, instrukcje i inspiracje można znaleźć na stronie www.niezapominajkadlamedyka.pl

2. Zdjęcie z wykonaną niezapominajką umieszczamy w mediach społecznościowych i oznaczamy hasztagiem: #NiezapominajkaDlaMedyka

🚑 Ideą akcji, która przypada na trudny czas światowej pandemii koronawirusa, jest publiczne wyrażenie SZACUNKU i WDZIĘCZNOŚCI pracownikom ochrony zdrowia za ich trudną i niebezpieczną pracę oraz PAMIĘCI o obowiązujących zasadach higieny, chroniących przed zakażeniem koronawirusem. 🦠

W tym trudnym czasie pokażmy wspólnotę wobec największego z problemów zdrowotnych świata, który zagraża każdemu z nas. 🙌🏻

Naszą inicjatywę społeczno-edukacyjną rozpoczynamy właśnie dziś, 7 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia. W tym trudnym czasie szczególnie musimy pamiętać o naszych bohaterach — pracownikach ochrony zdrowia, którzy każdego dnia walczą o to, abyśmy mogli wrócić do normalności.

To właśnie dzisiaj Związek Harcerstwa Polskiego rozpoczyna inicjatywę społeczno-edukacyjną #NiezapominajkaDlaMedyka zainicjowaną przez Chorągiew Mazowiecka ZHP!

Bądźmy #razemalezdalnie

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/230350208081618/

Font Resize
Kolory