Wyprawa Instruktorska

Zapraszamy instruktorów oraz instruktorki naszej chorągwi na wspólny harcerski weekend!
Będzie to biwak na Półwyspie w Wydminach przepełniony puszczaństwem, dzikim obozowaniem, aktywnościami pieszymi, rowerowymi i wodnymi, a także harcerskimi spotkaniami przy ogniu.

Regulamin wydarzenia: https://issuu.com/wm.zhp/docs/wyprawa_instruktorska__automatycznie_zapisany_

Zgłoszenia do 5.08 pod tym linkiem: https://linkd.pl/zka9

Szkolenie HAL

w ramach przygotowania do Harcerskiej Akcji Letniej 2020 zapraszam na szkolenie dla komendantów i kwatermistrzów obozów, które odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godzinie 18:30.

Szkolenie jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich organizatorów wypoczynku w naszej Chorągwi.

Ankieta zgłoszeniowa: https://tiny.pl/7cg1b

„Wspólnota harcerska w obiektywie”

Serdecznie zapraszamy naszych harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów do wzięcia udziału w okolicznościowym konkursie fotograficznym, który jest jednym z działań 75-lecia naszej chorągwi. Tematem jest „Wspólnota harcerska w obiektywie”.
Jeśli są wśród Was pasjonaci fotografii lub osoby, które posiadają w swoich zbiorach ciekawe fotografie to zapraszamy do wspólnego tworzenia fotograficznej odsłony naszej wspólnoty 🙂

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://tiny.pl/7wbgk

Święto Bohatera na Grunwaldzie

Grunwald jest ważnym miejscem dla naszej społeczności Chorągwianej.
Już dziś zapraszam Was na Święto Bohatera, które to właśnie odbędzie się na polach bitwy grunwaldzkiej.
Obecna sytuacja związana z pandemią zmusiła nas do zmiany formy wydarzenia, ale mimo to liczymy na to, że Wasze hufcowe jednostki wezmą udział w święcie naszego bohatera.
Mamy za to dla Was propozycję naszego sztabu programowego, która pozwoli odwiedzić Pola Bitwy Pod Grunwaldem, przybliżyć historię naszej chorągwi, bitwy z Krzyżakami, Zlotu Grunwaldzkiego, zwiedzić muzeum i poznać okolice!
Święto Bohatera jest jednym z wydarzeń Roku 75-lecia naszej chorągwi.

Link do zgłoszeń:
https://tiny.pl/7w4dm

Link do wydarzenia na fb:
https://www.facebook.com/events/259642721778374/

sPrawny Ekspert Pozarządowy

Szanowne Druhny i Szanowni Druhowie, 

 

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń poświęconych podnoszeniu kompetencji eksperckich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa w ramach projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER działanie 2.16 „sPrawny ekspert pozarządowy

 

ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska została partnerem ZHP Chorągwi Gdańskie oraz Pracodawców Pomorza w realizacji tego projektu i  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego na cykl szkoleń w wymiarze 80 godzin szkoleniowych z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii oraz uczestnictwa przedstawicieli organizacji w procesie stanowienia prawa połączony ze wsparciem doradczym dla organizacji pozarządowych zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje.

 

Uczestnicy projektu:

Do projektu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych to znaczy:

 • osoby pełniące funkcje statutowe w organizacji, między innymi: członkowie zarządów, organów kontrolnych,
 • członków organizacji,
 • wolontariuszy,
 • osoby zatrudnione w organizacji (umowy cywilnoprawne, umowy o pracę).

 

Projekt będzie realizowany w dwóch turach:

 • tura I – terminarz spotkań:
 • 27-28 czerwca 2020 r.
 • 11-12 lipca 2020 r.
 • 25-26 lipca 2020 r.
 • 22-23 sierpnia 2020 r.
 • 5-6 września 2020 r.
 • tura II – terminarz spotkań:
 • 29-30 sierpnia 2020 r.
 • 26-27 września 2020 r.
 • 3-4 października 2020 r.
 • 14-15 listopada 2020 r.
 • 5-6 grudnia 2020 r.

 

Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie:

 • uczestnictwo w minimum 64 godzinach szkoleń,
 • zaliczenie testu wiedzy potwierdzającego nabyte kompetencje,
 • przygotowaniu stanowiska w konkretnej sprawie dotyczącej potrzeby zmiany przepisów prawa lub zainicjowania nowej regulacji.

 

Więcej informacji oraz terminy szkoleniowe na naszej stronie https://gdanska.zhp.pl/sprawny-ekspert-pozarzadowy/

na zgłoszenia czekamy do 24 czerwca 2020 r. aby się zgłosić należy uzupełnić ankietę zgłoszeniową: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzfj9ZYcaKV9Jlv2nDJnMpPRUQVBUOE5VUFI3TjRVN1pOMTY4MDU4SFlJUi4u

oraz test wiedzy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZteBpDnlHdGhzg-Mhh0lTxUM0xPRzZQVE1CVVVVSFhSS0Q1MERCSjlNMS4u

Nie czekaj! Zgłoś się już dziś i zostań ekspertem pozarządowym!

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu!

Minigranty

Druhny i Druhowie,

uruchamiamy nabór w konkursie mini granty 2020 ze środków z dotacji ROHiS!

 

Zapraszamy do składania wniosków w trybie ciągłym (choć pula środków jest ograniczona) na działania programowe i kształceniowe. Do konkursu przystąpić może gromada/drużyna, szczep lub hufiec.

 

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie Chorągwi a wymagane dokumenty i regulamin konkursu w specjalnym folderze na sharepoincie Chorągwi.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu poprzez mail: rohis@wm.zhp.pl

Żałoba po śmierci ś.p. hm. Jana Cyroniuka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu na wieczną wartę hm. Jana Cyroniuka – wiceprzewodniczącego Sądu Harcerskiego Chorągwi Warmińsko- Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Druh Jan do końca wypełniał słowa Harcerskiego Przyrzeczenia, pełniąc służbę na rzecz kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierał ich rozwój, tworzył warunki do działania, a przede wszystkim dawał przykład swoją postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi.

Druh Jan Cyroniuk w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił w 1971 roku, 18 lutego 1974 złożył przyrzeczenie harcerskie w drużynie im. Tadeusza Kościuszki w Pieniężnie, a we wrześniu 1978 roku zobowiązanie instruktorskie. Był w czasie swojej służby instruktorskiej opiekunem, drużynowym, zastępcą komendanta oraz skarbnikiem hufca. W ostatnich latach przyjął na siebie funkcję wiceprzewodniczącego sądu harcerskiego Chorągwi. Został wyróżniony Brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP.

Druh Jan był uwielbiany przez swoich braniewskich harcerzy i szanowany przez instruktorów, jego nagłe odejście pozostawiło pustkę nie tylko w środowisku Hufca ZHP Braniewo, ale w całej społeczności Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.

Druhny i Druhowie!
1. Zarządzam miesięczną żałobę w Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, obowiązującą od dnia dzisiejszego.
2. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne przepaski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu jutrzejszym, 19 maja 2020 r. o godzinie 9:00 w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Pieniężnie.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki i odstępy) podczas uroczystości. Do kościoła wejdą tylko dwa sztandary, reszta będzie musiała zostać poza kościołem i uczestniczyć w przemarszu na cmentarz i uroczystościach na cmentarzu.

Webinary Synergia II

Czuwajcie Druhny i Druhowie,
dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w konsultacjach instruktorskich. Dzięki za wszystkie wypowiedzi, posłużą one przygotowaniu opinii naszego środowiska dot. metodyk w ZHP.
Kurs trwa, tak jak zapowiadaliśmy, będziemy te treści, które możemy przekazywać Wam za pomocą Internetu. Treści poruszane na spotkaniach są elementami standardu kursu, realizują treści Kursu Komend Hufców.
Zapraszamy na dwa spotkania:
 • 7 maja 2020 roku (czwartek) w godz. 19-21. Webinar dot. pozyskiwania środków, prowadzący: phm. Paweł Wołoch oraz phm. Katarzyna Andruszkiewicz.
  Link do spotkania: https://tinyurl.com/y9m5jahe
 • 10 maja 2020 roku (niedziela) w godz. 10-18. Webinar OFFICE. Odpowiada za spotknie phm. Karolina Pstrągowska. W spotkaniu mogą uczestniczyć 2 osoby z Hufca. Karolina przekaże Wam formularz, w którym zdecydujecie kto będzie reprezentował Wasze środowisko w spotkaniu. Link do spotkania przekaże Wam Karolina.
Planujemy także spotkanie dotyczące promocji, dokumentacji oraz pracy z kadrą.
Będziemy na bieżąco proponować Wam terminy.
Gdyby ktoś miał jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.

Konsultacje instruktorskie w ramach SYNERGII

Druhny i Druhowie,

czas kwarantanny możemy dobrze wykorzystać! Chcemy zaproponować Wam udział w konsultacjach instruktorskich w sprawie modeli funkcjonowania metodycznego organizacji. Skupić się chcemy na metodyce starszoharcerskiej. Spotkanie będzie prowadziła hm. Dorota Całka, Wiceprzewodnicząca ZHP.
Chcemy, abyście przygotowali się do spotkania, być może wcześniej porozmawiali z osobami odpowiedzialnymi za metodykę starszoharcerską w waszych środowiskach, skonsultowali to z drużynowymi.
Kluczowe pytania:
1. Jakie zmiany zaobserwowano w funkcjonowaniu drużyn poszczególnych pionów metodycznych?

2. Czy wśród zaobserwowanych zmian są takie, których trwałość może świadczyć o pojawieniu się trendu lub trendów w przemianach funkcjonowania drużyn? (zmiana miejsca spotkań, zmiana kadry, zmiana liczebności itd)

3. Czy ocena zaobserwowanych zmian jest w opinii harcerskich komend pozytywna, negatywna czy brak jest jednoznacznej oceny?

4. Jak zmieniła się liczebność harcerzy w pionie harcerzy starszych i wędrownikach w czasie 2 lat? (Ilościowo w hufcu i w drużynach)

5. Co dzieje się z harcerzami po 8 klasie Szkoły Podstawowej ? Czy dalej są w Drużynie Starszoharcerskiej czy przechodzą do Drużyny Wędrowniczej.

Spotkanie odbędzie się w środę 29 kwietnia o godz. 19.00 na Microsoft Teams, prześlemy Wam odpowiedni link do spotkania.

Dla uczestników Kursu Komend Hufców SYNERGIA spotkanie jest OBOWIĄZKOWE. Zadbajmy o to, aby z każdego z naszych warmińsko-mazurskich środowisk był przedstawiciel, który będzie mógł przedstawić odpowiedzi na nasze pytania i wziąć udział w dyskusji na ten temat.

Zachęcamy do wcześniejszej konsultacji w środowiskach, będzie to dla nas pomocne.

 

Font Resize
Kolory