Zdalnie, ale razem

Drużynowe i drużynowi!
Najbliższe tygodnie będą czasem trudnym dla wielu zuchów i harcerzy oraz ich rodziców. Mimo tego, że zbiórki i inne harcerskie wydarzenia zostały wstrzymane, nie oznacza to, że nie możemy działać dalej, zdalnie, ale razem! ⚜️

Zachęcamy do wykorzystywania zdalnych możliwości komunikacji oraz proponowania członkom gromad i drużyn aktywności, które przyczynią się do ich rozwoju bez narażania na szwank niczyjego zdrowia. 😊

Pamiętajcie, bądźmy zdalnie, ale razem!

Komunikat KCH nr 3- praca zdalna biura

Druhny i Druhowie,
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i działaniami mającymi na celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, od dnia 13 marca biuro Chorągwi Warmińsko- Mazurskiej
przechodzi w tryb pracy zdalnej. Dotyczy to zarówno pracowników biura, jak i księgowości. Wszyscy
pracownicy będą pracowali w stałych, niezmienionych godzinach. Odwołane zostały wszystkie
spotkania zaplanowane w siedzibie chorągwi do końca marca.
Wszelkie sprawy w miarę możliwości prosimy załatwiać mailowo wm@zhp.pl.
W sprawach pilnych można kontaktować się telefonicznie: 721 124 993- Karolina Pstrągowska.
O ewentualnych zmianach i dalszych działaniach będziemy informować w kolejnych komunikatach.
Jednocześnie prosimy Komendantów i Skarbników Hufców o odbieranie poczty elektronicznej
w domenie ZHP oraz dostępność pod telefonem.

KOMUNIKAT KCH nr 3

Komunikat KCH nr 2

Druhny i Druhowie,
w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Prezydenta RP oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
z przedstawicielami organizacji harcerskich. Sytuacja epidemiologiczna w kraju zmienia się
w sposób dynamiczny a my mamy na nią wpływ. Przede wszystkim uczulcie drużynowych,
że decyzja o zamknięciu szkół to nie są dodatkowe wakacje. I żeby zostali w domu,
nie organizowali spotkań. Dbajmy o siebie i naszych podopiecznych, bo najważniejsze jest nasze
bezpieczeństwo. Pilnujmy i monitorujmy sytuację. Teraz jest czas na czytanie książek lub praca ze
sprawnościami i do tego powinniśmy zachęcać środowiska.
Wszystkie planowane spotkania instruktorskie należy przenieść na wersję wirtualną, a biura hufców
skierować do pracy zdalnej.
Jednocześnie informujemy, że organem odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji i angażowania
organizacji pozarządowych w służbę i pomoc jest wyłącznie Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Jeżeli
jakiekolwiek organy samorządowe zwrócą się do Was z prośba o pomoc to skontaktujcie się
z komendą chorągwi przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy.
Z pewnością osoby pełnoletnie zostaną poproszone o włączenie się w pomoc osobom starszym,
ale czekamy w tej sprawie jeszcze na dokładne wytyczne z Głównej Kwatery ZHP i prosimy
o cierpliwość. W materiałach przygotowywanych są również porady dla komendantów hufców
i drużynowych o tym jak postępować w tej wyjątkowej sytuacji.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i niepowodowanie paniki prosimy o przekazywanie tylko
sprawdzonych rzetelnych informacji! Jeżeli kontaktują się z Wami lokalne media prosimy
o odsyłanie ich do rzeczniczki prasowej Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP hm. Doroty Limontas,
a gdy nie będzie to możliwe przekazujemy Wam również podstawowe informacje medialne.

KOMUNIKAT KCH nr 2

Zawieszenie zbiórek i spotkań

Warszawa, 11 marca 2020 r.

COVID-19: Organizacja zbiórek i spotkań harcerskich zawieszona do 31 marca

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów,  przekazujemy aktualizację informacji dla harcerskich komend, z prośbą o przekazanie drogą służbową.

Główna Kwatera ZHP zawiesza organizację wszelkich zbiórek i innych spotkań harcerskich prowadzonych przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Zawieszenie działań dotyczy w szczególności zbiórek zastępów i drużyn. Odwołać lub przełożyć należy także biwaki, zloty, konferencje i inne spotkania konsultacyjne zaplanowane do końca marca.

Zachęcamy zastępowych i drużynowych do pozostania w kontakcie ze swoimi zastępami i drużynami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odprawy i spotkania zespołów, które mogą odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (on-line), powinny odbyć się w takiej formie.

GK ZHP zaleca komendom chorągwi rozważenie zmodyfikowania sposobu funkcjonowania biur chorągwi tak, aby ograniczyć liczbę spotkań oraz liczbę osób biorących w nich udział.

Udział jednostek organizacyjnych i przedstawicieli ZHP w zagranicznych spotkaniach międzynarodowych zostaje zawieszony także do końca marca br. W przypadku udziału w spotkaniach międzynarodowych po 1 kwietnia br. należy przestrzegać wytycznych MSZ. W tym zakresie, prosimy o kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP (wza@zhp.pl) przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu międzynarodowym. Przygotowania reprezentacji ZHP do zlotu INTERCAMP w Wlk. Brytanii i Europejskiego Jamboree w Gdańsku są kontynuowane.

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/

Zalecamy, aby komendy hufców pozostawały w kontakcie z władzami samorządowymi a komendy chorągwi z Urzędami Wojewódzkimi w zakresie realizacji zarządzeń władz publicznych na terenie poszczególnych województw, powiatów i gmin, gdyż mogą one odbiegać od zaleceń Głównej Kwatery ZHP.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przedwczesne jest podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymywania organizacji Harcerskiej Akcji Letniej.

Więcej na: https://zhp.pl/koronawirus/

Warsztaty „Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Serdecznie zapraszamy kadrę gromad i drużyn (drużynowi, przyboczni) na Warsztaty „Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gromadach i drużynach”.

Warsztaty odbędą się w dniu 7.03.2020 r. (sobota) w godz. 11-14 w siedzibie Komendy Chorągwi ul. Kopernika 45 w Olsztynie.

Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia do 1.03.2020 r. przez formularz:

https://tinyurl.com/w6wfhmz

Kurs Harcerski 35+ AZYMUT VI

Zapraszamy serdecznie na Chorągwiany Kurs Harcerski dla dorosłych AZYMUT VI.

Organizator: Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „RZEKA” – dojrzali instruktorzy z uprawnieniami do kształcenia , którzy swoją postawą, wiedzą i doświadczeniem mogą być autorytetem i wsparciem dla dorosłych kandydatów na instruktorów. Funkcje Komendanta Kursu pełnić będzie hm. Ewa Dyrda SOKK/35/2019

Cel kursu: przygotowanie osób dorosłych do bycia członkiem ZHP.

Zamierzenia:
* zapoznanie osób dorosłych niezwiązanych wcześniej z ZHP z harcerskim systemem wartości, harcerskim stylem życia, systemem pracy obowiązującym w ZHP oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu tradycyjnych dziedzin, którymi zajmuje się harcerstwo czyli technik harcerskich,
* udział w zbiórkach, biwakach i imprezach z wybranej grupy metodycznej pomiędzy Zjazdami,
* przygotowanie do stosowania elementów metody harcerskiej i typowych form pracy w konkretnej metodyce, poszerzenie zasobu pomysłów, wymiana doświadczeń;
* otwarcie i zrealizowanie zadań na poziomie Próby Harcerza;
*złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego;
* po kursie rozpoczęcie próby instruktorskiej lub realizacja indywidualnej ścieżki rozwoju

Kurs będzie organizowany zgodnie z metodą harcerską , zastosowane będą różnorodne formy pracy harcerskiej i możliwość przeżycia przez uczestników zaproponowanych treści, aktywnie wykorzystywane elementy metody harcerskiej w procesie kształcenia

Uczestnicy: osoby dorosłe niezwiązane wcześniej z ZHP, nauczyciele ,rodzice zuchów i harcerzy,

Miejsce: Braniewo, Mrągowo

Termin: 13-15 marca b.r. i 17-19 kwietnia 2020r. Zajęcia będą rozpoczynać się w piątki o godz. 18.00 i kończyć w niedzielę około 13.00

Dodatkowa składka zadaniowa : 150,00 zł – istnieje możliwość dokonywania wpłat w 2 terminach : 75,00 zł do dnia 5 marca b.r. i 75,00 zł do dnia 10 kwietnia b.r. Wpłat dokonujmy na konto: ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska 10-512 Olsztyn ul. Kopernika 45 nr. Rachunku 35 2030 0045 1110 0000 0399 0540 z dopiskiem : DSCZ – Kurs Harcerski 35+ AZYMUT VI. W ramach DSCZ organizator zapewnia: pełne wyżywienie, noclegi, kawę, herbatę i ciastka w przerwach kawowych , materiały dla uczestników, miłą atmosferę, wiele ciekawych przeżyć, sympatyczną kadrę otwartą na pomoc i wsparcie merytoryczne.

Metoda rekrutacji:
Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie ankiety aplikacyjnej i przesłanie do dnia 5 marca b.r. na adres e-mail ewa.dyrda@zhp.net.pl. oraz opłacenie DSCZ w terminie.
Ankieta do pobrania: https://tinyurl.com/wzza4xs

Podstawą do zaliczenia kursu jest udział w obu zjazdach, aktywność w czasie zajęć, wykonanie zadania zaliczeniowego.