Skład zespołu

hm. Wojciech Truszkowski  – Przewodniczący

hm. Marzena Skonieczna  – Wiceprzewodnicząca

hm. Andrzej Przegrocki – Wiceprzewodniczący

hm Adam Pyjor

hm. Dariusz Anaszewicz

hm. Paweł Bielkuński