Giżycko

 Komendant Hufca –pwd. Szymon Witkoś

 

Komenda Hufca Giżycko ZHP

 ul. Mickiewicza 33

11-500 Giżycko

gizycko@zhp.pl

Facebook Hufca