Skip links

Krąg Akademicki „Iuvenis”

pwd. Jakub Maziewski

Przewodniczący

Krąg akademicki to zespół harcerzy studentów zrzeszonych i w kręgu akademickim. Jest to zróżnicowana grupa, ponieważ akademikiem może być wędrownik, instruktor oraz członek starszyzny.

Chcesz się skontaktować?

  • null
    jakub.maziewski@zhp.net.pl