Komunikat dot. naruszenia ochrony danych osobowych

Czuwaj,

W dniu 04.10.2019 doszło do ataku złośliwego oprogramowania na serwer Chorągwi. W wyniku ataku doszło do naruszenia dostępności, integralności i rozliczalności danych zawartych w dokumentach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz fakturach sprzedaży. Dokumenty obejmowały imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, nr telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące zarobków, numery kont bankowych.

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, iż nieuprawnione osoby wykorzystają Państwa dane m.in. w celu:
1) Uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz do informacji o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL.
2) Wykorzystania danych osobowych do wyłudzenia środków finansowych od najbliższej rodziny.
3) Założenia fałszywego konta internetowego lub fałszywego profilu na portalach społecznościowych.
4) Naruszenia Państwa dobrego imienia.
5) Kradzieży tożsamości.

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia radzimy:
1) Zachować ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu.
2) Zachować ostrożność przez dzieci oraz członków najbliższej rodziny na kontakty z nieznajomymi osobami.
3) Zgłoszenia faktu naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.
4) Zgłoszenie faktu naruszenia do banku, w którym posiadają Państwo konto.

W celu uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości, przenosimy wszystkie dane na serwer stacjonarny do biura w Olsztynie oraz zwiększymy częstość sprawdzeń komputerów programami antywirusowymi. Udało się również odzyskać wszystkie zaszyfrowane pliki.

W razie wątpliwości lub chęci pozyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Panem Andrzejem Rybus-Tołłoczko, który jest Inspektorem Ochrony Danych w naszej Chorągwi. Skontaktować się z nim można pod adresem zhp-iodo@rt-net.pl lub telefonicznie +48 888 942 222.

Rusza inspektorat ratowniczy

Czuwaj!

Z ogromną przyjemnością informuję, że od tego roku harcerskiego mam przyjemność poprowadzić Inspektorat Ratowniczy w naszej Chorągwi. W związku z tym chciałbym rozpocząć pracę od spotkania organizacyjnego, które planuje zorganizować 14.09.19r. o godz. 16.00 w Komendzie Chorągwi. Na to spotkanie zapraszam przedstawicieli wszystkich środowisk, którym bliska jest idea ratownictwa.

Przede wszystkim zapraszam Szefów HGR i HKR, drużynowych drużyn ratowniczych oraz innych funkcyjnych, którzy zajmują się pierwszą pomocą i ratownictwem w lokalnych środowiskach.

Podczas spotkanie poruszane będą następujące zagadnienia:

Ratownictwo w Hufcach (jakie mamy siły i środki)

Określenie potrzeb szkoleniowych

Założenia do planu pracy Inspektoratu

Harmonogram Działań.

Proszę osoby zainteresowane działalnością o kontakt mail damian.kardymowicz@zhp.net.pl.

Rozkaz specjalny Naczelniczki ZHP

Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego
Waszeta n. jez. Pluszne Wielkie, 16 sierpnia 2019 r.

Rozkaz Specjalny L.S. 5/2019

Druhny i Druhowie!

Dzisiaj, w wieku lat czterdziestu, na wieczną wartę odszedł Druh hm. Łukasz Czokajło, członek Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego.

Łukasz instruktorem był całym życiem. Jego instruktorska wędrówka wiodła od funkcji drużynowego w Hufcu ZHP Augustów aż po służbę członka Głównej Kwatery ZHP do spraw relacji zewnętrznych. Tej służby nie dane mu było dokończyć. Druh Łukasz Czokajło był członkiem Wydziału Wędrowniczego Głównej Kwatery ZHP, wraz z którym współtworzył metodykę wędrowniczą. W 2004 roku był komendantem jednej z pierwszych Wędrowniczych Watr. Był instruktorem, który żył w zgodzie ze słowami wędrowniczej dewizy: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.

Marzył o tym, aby harcerstwo odpowiadało na potrzeby dzisiejszego świata, kształtowało ludzi odważnych i prawych, było ruchem istotnym społecznie.

Druh Łukasz dawał swoją osobistą postawą przykład, że w życiu należy postępować zgodnie z harcerskimi ideałami, szanować ludzi, być pomocnym i wiernym wartościom.

Harcmistrza Łukasza Czokajło zapamiętamy jako wizjonera, który motywował nas do patrzenia dalej i szerzej; do wychodzenia poza strefę komfortu. Przede wszystkim zaś, w pamięci instruktorek i instruktorów ZHP pozostanie jako dobry człowiek.

Ciężka choroba Druha Łukasza i próba jej przezwyciężenia była lekcją pokory i solidarności dla wszystkich Jego przyjaciół.

Proszę Was, byśmy w tych chwilach smutku i bólu naszymi myślami i modlitwami otoczyli najbliższych Łukasza – jego żonę Monikę, córkę Hanię i syna Mikołaja. Niech wiedzą, że są i zawsze będą częścią naszej harcerskiej rodziny.

Druhny i Druhowie!

Zarządzam żałobę w ZHP, obowiązującą począwszy od dzisiaj do dnia pogrzebu.
Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne opaski.
Czuwaj!
hm. Anna Nowosad

Brak dostępu do ewidencji

Ze względu na ciągle występujący problem przeskakujących uprawnień w Ewidencji ZHP została ona tymczasowo wyłączona. Trwają prace mające na celu znalezienie przyczyny błędu i jej wyeliminowaniu.

Problem z ewidencją występuje w module odpowiedzialnym za przełączanie się między jednostkami. Problem pojawia się w momencie, gdy z systemu korzysta za dużo użytkowników jednocześnie. W połowie sierpnia system zostanie uruchomiony w wersji podstawowej, a kolejne moduły będą sukcesywnie włączane do pracy.

Trwa akcja letnia a potwierdzeniem członkostwa jest wpis w systemie Ewidencja ZHP (np. do korzystania z polisy OC). W tej sytuacji podstawą do stwierdzenia, czy ktoś jest członkiem ZHP jest zgoda na przynależność wyrażona na piśmie, opłacenie podstawowej składki członkowskiej oraz uzyskanie przydziału służbowego.

Obecnie trwają prace nad nowym systemem Ewidencji ZHP. Platformę wykona firma, która współpracuje ze Światowym Biurem Skautowym i stworzyła już system między innymi dla słowackich skautów.

Do tej pory przeprowadzono konsultacje w sprawie nowego systemu z drużynowymi oraz hufcowymi i chorągwianymi administratorami. Dodatkowo do losowych, najbardziej aktywnych użytkowników systemu zostały wysłane ankiety oceniające. Temat funkcjonalności Ewidencji ZHP poruszyła także naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad podczas spotkania z Radą Drużynowych.

Zespół projektowy ds. ewidencji rozpoczął już prace nad funkcjonalnością systemu i podzieleniem funkcjonalności na kolejne etapy wdrażania. Pierwsze szkolenia z nowej ewidencji mają ruszyć wiosną 2020 roku. We wrześniu 2020 roku nowy system ma całkowicie zastąpić stary.

Przepraszamy za te utrudnienia i dziękujemy za współpracę.

Zakończyła się Warmińska Akademia Kształcenia 2019

Po raz czwarty Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej RZEKA zorganizował WARMIŃSKĄ AKADEMIĘ KSZTAŁCENIA. Jest to akcja szkoleniowa, w ramach której w tym roku odbyły się kursy: drużynowych zuchowych AKADEMIA PANA KLEKSA III, drużynowych harcerskich NA TROPIE III, drużynowych starszoharcerskich POSZUKIWACZE III oraz kurs podharcmistrzowski GWIAZDOZBIÓR IV. WAK odbywał się na HBO Przerwanki w pięknych mazurskich okolicznościach. W ramach kursu podharcmistrzowskiego odbyły się również warsztaty opiekunów prób na stopnie instruktorskie, które zorganizowała nasza Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich. W Warmińskiej Akademii Kształcenia wzięli udział harcerze i instruktorzy z takich chorągwi jak: Warmińsko-Mazurska, Krakowska, Kujawsko-Pomorska, Stołeczna, Śląska, Ziemi Lubuskiej. Jest to duże kształceniowe przedsięwzięcie organizowane przez naszą chorągiew kolejny rok. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że warto! Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom. Bądźcie odważni i podejmujcie trud! Dziękujemy Komendzie WAK 2019: hm. Ewelina Dżugan – komendantka WAK oraz komendantka Kursu Podharcmistrzowskiego Gwiazdozbiór IV hm. Marzena Skonieczna – zastępczyni komendantki phm. Radosław Toczek – oboźny hm. Ewa Kapusto – komendantka Kursu Drużynowych Zuchowych Akademia Pana Kleksa III hm. Robert Kubiczek – komendant Kursu Drużynowych Harcerskich Na tropie III hm. Sylwia Stankiewicz – komendantka Kursu Drużynowych Starszoharcerskich Poszukiwacze III Warsztaty opiekunów prowadzili – hm. Wojciech Truszkowskich oraz hm. Marzena Skonieczna. Przy okazji dziękujemy wszystkim prowadzącym zajęcia! Jak zawsze daliście z siebie wszystko, dobrze, że jesteście! Dziękujemy również Centralnej Szkole Instruktorskiej, a dokładniej hm. Joannie Skupińskiej i hm. Annie Zielińskiej za odwiedziny i inspirujące rozmowy. W ramach WAK zorganizowaliśmy również Dzień Kultury Warmińskiej oraz Festiwal Kultury Warmińskiej. To było iście warmińsko-mazurskie wydarzenie. Działanie finansowane jest ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Po Zlocie Grunwaldzkim

Zakończył się XLVIII Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki! Dziękujemy serdecznie Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich za organizację tego wielkiego wydarzenia, w którym wzięło udział ponad 1200 harcerek i harcerzy z całej Polski 😉 Na Zlocie nie zabrakło reprezentacji naszych hufców oraz władz chorągwi 😉

Ognisko z przyjaciółmi harcerstwa

Obrzędowe, harcerskie ognisko z przyjaciółmi naszej chorągwi  Tak poszerza się grono sojuszników, tak pozyskujemy nowych partnerów, tak tworzymy się Rada Przyjaciół Harcerstwa na Warmii i Mazurach, tak rozbudowujemy naszą wspólnotę