2019

Uchwała KCH 1/2019 + załącznik (regulamin organizacji pracy komendy)

Uchwała KCH 2/2019 + załącznik (sprawozdanie CHZKK Rzeka)

Uchwała KCH 3/2019 + załącznik (plan kształcenia)

Uchwała KCH 4/2019 + załączniki

Uchwała KCH 5/2019

Uchwała KCH 6/2019 + załącznik (plan kont)

Uchwała KCH 7/2019

Uchwała KCH 8/2019

Uchwała KCH 9/2019

Uchwała KCH 10/2019 + schemat zatrudnienia

Uchwała KCH 11/2019

Uchwała KCH 12/2019 + regulamin odznaczenia „za zasługi dla chorągwi” + regulamin pracy kapituły odznaczeń + zasady składania wniosków o odznaczenia 

Uchwała KCH 13/2019 + sprawozdanie finansowe 2017r.