Po Forum

Warmia i Mazury- łapki do góry 

Jesteśmy po I Forum Komendantów Hufców i Skarbników naszej chorągwi  Oj działo się niesamowicie dużo- spotkanie Rady Chorągwi, szkolenie z RODO, zajęcia finansowe z nowym skarbnikiem, testowanie systemu e-chorągiew na nowych laptopach, prelekcja na temat FOSE, a do tego warsztaty, śpiewanki, bieżące informacje oraz cała masa frajdy 
Dziękujemy, że byliście w ten weekend z nami- Hufiec Bartoszyce (szczególnie za obiad), Hufiec Warmiński ZHP (kawa i przekąski ), a także Hufiec Biskupiec, Hufiec ZHP Działdowo, Hufiec Rodło Olsztyn ZHP, Hufiec ZHP Ełk im. J. i H. Małeckich, Hufiec Elbląg, Hufiec Giżycko, Hufiec Iława, Hufiec Kętrzyn, Hufiec Lidzbark Welski, Hufiec Morąg, Hufiec Mrągowo, Hufiec Nidzica, Hufiec Ostróda oraz Hufiec Pisz 

Żegnamy Jana Olszewskiego

Zmarł Jan Olszewski – w okresie II wojny światowej i okupacji żołnierz Szarych Szeregów oraz uczestnik powstania warszawskiego. Premier RP w latach 1991-1992.

Podczas okupacji niemieckiej był członkiem konspiracyjnego harcerstwa – Szarych Szeregów, do organizacji tej wstąpił w 1943. Działał w tzw. Zawiszy (najmłodszej grupie wiekowej Szarych Szeregów), w drużynie PH-100-BP im. Bolesława Prusa na Nowym Bródnie, gdzie nosił pseudonim „Orlik”. Uczestniczył w powstaniu warszawskim na Pradze jako łącznik.

Prezydent RP Andrzej Duda zarządził żałobę narodową 15 lutego 2019 r. oraz 16 lutego 2019 r. do godz. 19.00. ZHP przyłącza się do tej żałoby.

Zespół ds. pozyskiwania środków zaprasza

Nowo powstały zespół ds. pozyskiwania środków zaprasza do współpracy 😉

Projekty grantowe,
edukacja finansowa,
współpraca ze sponsorami,
marketing w NGO
Jeśli któryś z tych tematów jest dla Ciebie ciekawy
lub masz głowę pełną pomysłów i chciałbyś nauczyć się znajdować pieniądze na ich realizację – SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE!
Zgłoszenia, pytania i odpowiedzi: katarzyna.andruszkiewicz@zhp.net.pl

 

Szef/szefowa biura- oferta pracy

Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje osoby na stanowisko Szefa Biura.

Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

• koordynowanie pracą biura i pozostałych pracowników,
• bieżącą obsługę administracyjną sekretariatu i zapewnienie jego właściwego funkcjonowania,
• koordynowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
• gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji,
• telefoniczną i osobistą obsługę interesantów i gości,
• organizowanie, przygotowywanie i obsługę spotkań,
• prowadzenie rejestrów i baz danych,
• udzielanie wsparcia administracyjnego pracownikom,
• przygotowywanie pism, opracowań, prezentacji, zestawień,
• odpowiedzialność za prawidłowy przepływ informacji,
• protokołowanie spotkań,
• prowadzenie i nadzór nad kalendarzem Komendanta Chorągwi,
• realizowanie bieżących zadań zlecanych przez Komendanta Chorągwi,
• współpraca z urzędami i instytucjami publicznymi.

Oferujemy:

• umowę o pracę na pełen etat,
• pracę w godzinach 8.00 – 16.00,
• przyjazną atmosferę pracy,
• pracę w dynamicznym środowisku w jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce.

Wymagania:

• wykształcenie minimum średnie,
• mile widziane członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego,
• znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office (w szczególności programy Exel oraz Word) oraz urządzeń biurowych,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętność dobrej organizacji czasu i stanowiska pracy,
• umiejętność pracy zespołowej,
• samodzielność, sumienność, terminowość i odpowiedzialność,
• umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
• komunikatywność, dyskrecja, elastyczność,
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• gotowość podjęcia pracy od 1 marca 2019 r.

CV proszę wysłać do dnia 17 lutego 2019 r. na adres: warminskomazurska@zhp.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

Konkurs na chorągwianego koordynatora

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP zapewnia pokrycie wpisowego koordynatora reprezentacji chorągwi na Wyprawę Pamięci oraz wsparcie merytoryczne przy organizacji reprezentacji.
Zgłoszenia wraz z harcerskim CV i wymaganymi opiniami proszę przesyłać na adres warminskomazurska@zhp.pl do 2 lutego 2019 roku (godz. 23:59).
Termin rozstrzygnięcia konkursu i powołania komendy reprezentacji Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP przewiduje na 3 lutego 2019 r.

Wymagania w pliku: https://drive.google.com/open?id=1xzR67rfPS0TAlmdexl6oSBhhnlE168Al

List Przewodniczącego ZHP

Gdańsk, 19 stycznia 2019 r.

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

św. Jan Paweł II

Druhny i Druhowie!

Jak mocno, jak aktualnie brzmią dzisiaj słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Jak bardzo nam są dzisiaj potrzebne, jako przypomnienie tego naszego codziennego obowiązku, wynikającego z bycia człowiekiem i życia w wielkiej ludzkiej rodzinie. Czas żałoby i pożegnania tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to trudny czas dla wszystkich Polaków. To czas refleksji i zastanowienia się jak to się stało. Co się z nami stało, że mogło dojść do takiej tragedii? Tragedii, która wydarzyła się podczas najpiękniejszej, angażującej serca milionów Polaków w geście dobroci dla innych, akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Długo będziemy szukali odpowiedzi na to pytanie i nie będzie to łatwa droga. To czas próby, czy to tragiczne doświadczenie potrafi doprowadzić do tej odnowy umysłów i serc, aby przepełniały je miłość, szacunek i troska o dobro wspólne.

Jestem jednak przekonany, że każdy z nas indywidualnie, dzisiaj, w zgodzie z samym sobą powinien zrobić własny rachunek sumienia. Jak często zapominam o miłowaniu drugiego człowieka? Czy potrafię, nawet nie zgadzając się z poglądami czy działaniami drugiego człowieka, szanować jego wybory i zapatrywania? Czy potrafię szanować innych bez względu na to, że z jakiegokolwiek powodu są inni? Jak często nie potrafię zareagować na takie zachowanie tych obok nas i dać wyraz swojej niezgody na takie sytuacje? Jak często zamiast agresji potrafię okazywać życzliwość i uśmiech? Czy potrafię nie chować urazy, przebaczać i prosić o przebaczenie?

Emanacją naszych myśli, poglądów i przekonań są słowa. Jakże często to słowa stają się tym, co rani najbardziej. Tym, co różni i dzieli, krzywdzi i poniża, obraża, staje się orężem bezpardonowej walki. Jakże łatwo nam to czasami przychodzi i jakże często nie zdajemy sobie sprawy, jakie te słowa potrafią wyrządzić szkody. Jak bardzo potrafią zaboleć i zostawiać trwały ślad w naszej psychice.

A przecież słowami potrafimy wyrażać miłość, przyjaźń, radość, dobroć, zaufanie, poważanie, zrozumienie i szacunek dla drugiego człowieka. Mamy tyle pięknych słów, wyrzućmy więc te złe i raniące.

Na nas, harcerzach, wyznawane Prawo Harcerskie nakłada szczególny obowiązek wobec siebie i tych, wśród których żyjemy na co dzień. To zobowiązanie oznacza – jak mówił do nas św. Jan Paweł II, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumie­nia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszyć, zepchnąć na dalszy plan (…).

To zobowiązanie to ciągła praca nad sobą i pokazywanie, że można żyć inaczej, po harcersku, nawet nie będąc harcerzami: w bliskości z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka, uczciwie i w zgodzie z samym sobą. Codziennie poszukując sytuacji do czynienia dobra, bo zło jest zawsze brakiem jakiegoś dobra, które w danym bycie powinno się znajdować, jest niedostatkiem. Nigdy nie jest jednak całkowitą nieobecnością dobra (por. św. Jan Paweł II). Czyńmy więc dobro, całym życiem.

Rada Naczelna Związku Harcerstwa Polskiego zamiast w Warszawie w tych dniach obraduje w Gdańsku. Uznaliśmy, że rozmawiając o sprawach wychowania i pracy z młodzieżą, powinniśmy w tych dniach być częścią społeczności wyrażającej głęboki żal z powodu straty niezwykłego człowieka, jakim był Prezydent Paweł Adamowicz. To także nasze podziękowanie za współpracę i życzliwość, jaką otaczał harcerzy i naszą organizację. W takich dniach powinniśmy być razem i swoją obecnością wskazać wartości, którymi kierują się harcerze w całym swoim życiu. Wartości braterstwa i służby.

Czuwaj!
hm. Dariusz Supeł

https://zhp.pl/2019/list-przewodniczacego-zhp/

Rozkaz specjalny Naczelniczki

Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego

Warszawa, 18 stycznia 2019 r.

Rozkaz Specjalny L.S. 1/2019

Druhny i Druhowie,

Straciliśmy Niezawodnego Przyjaciela – Prezydent Gdańska Pan Paweł Adamowicz został zaatakowany i zmarł w wyniku zadanych mu ran. Straciliśmy Przyjaciela, który nie tylko dostrzegał ogromny potencjał harcerstwa, ale także motywował nas do ciągłego poszukiwania nowych, coraz trudniejszych wyzwań. Straciliśmy sojusznika, który świetnie rozumiał idee przyświecające harcerstwu i zachęcał do tego, żebyśmy wciąż się rozwijali, abyśmy patrzyli w przyszłość i działali tak, aby była ona jak najlepsza. Straciliśmy Człowieka, dla którego ważna była otwartość na różnorodność i solidarność wśród ludzi.
Wydarzyło się zło, do którego nie powinno było dojść.

Druhny i Druhowie,

Harcerze nie mogą być jedynie biernymi obserwatorami życia. Harcerze muszą radzić sobie z trudnościami, pokonywać przeszkody, stawiać czoła wyzwaniom. Naszym celem powinno być to, aby wyeliminować jak najwięcej zła z naszego otoczenia; aby takie akty przemocy nie powtórzyły się w przyszłości.

„Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.”

Dziś, w obliczu przemocy, która przybiera rozmaite formy i z którą spotykamy się coraz częściej, ten punkt prawa harcerskiego szczególnie powinien nadawać ton naszym działaniom. Harcerstwo to szkoła życia, która musi uczyć tego, jak rozwiązywać konflikty w sposób spokojny; jak wyrażać niezadowolenie nikogo nie raniąc i nie obrażając; jak budować zaufanie społeczne.
Co możemy zrobić, żeby świat wokół nas był bezpieczniejszy?

Druhny i Druhowie,

Zło i przemoc przybierają różne formy. Jedną z nich jest agresja słowna. Możemy podjąć działania, które taką agresję w naszym otoczeniu ograniczą, a nawet zupełnie wyeliminują. W Centralnym Banku Pomysłów umieściliśmy materiały, które pozwolą Wam w trakcie zbiórek zuchowych i harcerskich zająć się tematem agresji słownej. Podejmijcie stojące przed nami wyzwanie – wyeliminujmy z naszych zachowań mowę nienawiści. Miejcie odwagę nie być obojętnymi na zło i każdego dnia zmieniać świat na lepszy!

Czuwaj!
hm. Anna Nowosad

https://zhp.pl/2019/rozkaz-specjalny-naczelniczki-zhp/

I Forum Komendantów Hufców

Zapraszamy wszystkich komendantów hufców oraz skarbników na FORUM, które odbędzie się w dniach 15-17 lutego 2019r. w Domu Harcerza w Ostródzie. FORUM to będzie przede wszystkim pierwszy krok budowania naszej wspólnoty warmińsko-mazurskiej, doskonała okazja do poznania się, wymiany informacji, doświadczeń. W trakcie weekendu odbędą się także warsztaty, które wzbogacą nasz warsztat pracy, ale poznamy też okolice, w której będziemy! Będzie też czas, by wspólnie usiąść przy ognisku. Będzie aktywnie i przede wszystkim harcersko! (: Zależy nam, by każde środowisko wzięło udział w wydarzeniu. Zapewniamy: atrakcyjny program, obiad, kawę, poczęstunek, nocleg. Śniadania i kolacje – każdy we własnym zakresie. DSCZ: 5zł / osoba FORUM rozpocznie się w piątek około godz. 18.00 (15.02) i potrwa do niedzieli do około godz. 12.00 (17.02). Po zgłoszeniu każdy z Was dostanie na maila program naszego spotkania oraz wszelkie szczegóły dotyczące.

Prosimy o zgłaszanie się do 8.02.19r. przesłaniu ankiety otrzymacie szczegółowe informacje dotyczące spotkania 😊

Ankieta zgłoszeniowa: https://tiny.pl/tx7tn

Naczelniczka ZHP: Odszedł Przyjaciel harcerzy. Musimy zdać egzamin

Druhny i Druhowie,

Zmarł Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Prezydent Adamowicz był wielkim przyjacielem harcerek i harcerzy – widział w ruchu harcerskim wielką wartość a w harcerkach i harcerzach przyszłość Polski i Europy. Pięknie o tym mówił w trakcie ceremonii zakończenia Zlotu ZHP Gdańsk 2018.

Za zasługi i wieloletnie wsparcie Prezydenta Adamowicza dla ZHP odznaczyliśmy go Honorowym Wyróżnieniem „Niezawodnemu Przyjacielowi” – szczególnie docenialiśmy możliwość współpracy z Panem Prezydentem przy wielkich harcerskich i skautowych wydarzeniach, ale przede wszystkim w codziennej pracy harcerskiej w Gdańsku.

Druhny i Druhowie,

Zmarł człowiek. Zmarł w wyniku niedopuszczalnego aktu przemocy. To rodzi w każdym z nas wiele emocji, często bardzo burzliwych i trudnych. Smutek, złość, niedowierzanie, zdenerwowanie, czy wreszcie strach. Wszystkie one są naturalne – wydarzyła się tragedia i musi minąć czas, abyśmy mogli wrócić do codziennego trybu życia.

Wyjaśnienie, co się wydarzyło i jak mogło do tego aktu przemocy dojść pozostawmy odpowiednim służbom.

W tych trudnych chwilach skupmy się na tym, co najważniejsze: na byciu razem, wspieraniu się w ciężkich momentach, na pomaganiu tym, którzy mogą naszej pomocy potrzebować.

Druhny i Druhowie,

Harcerstwo to szkoła życia, także szkoła radzenia sobie w trudnych, nieoczekiwanych sytuacjach. Dziś jesteśmy w takiej sytuacji. Wykorzystajmy doświadczenia, które mamy, aby jak najlepiej sobie w niej poradzić.

Pamiętajmy też, że harcerstwo to szkoła życia, która powinna uczyć tego, jak rozwiązywać konflikty w sposób spokojny, jak wyrażać niezadowolenie nikogo nie raniąc i nie obrażając. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach dobrze zdamy egzamin z tego, jakimi ludźmi jesteśmy; z tego, jak wychowało nas harcerstwo.

Rodzinie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i jego współpracownikom składam najszczersze kondolencje.

hm. Anna Nowosad, naczelniczka ZHP

https://zhp.pl/2019/odszedl-przyjaciel-harcerzy-musimy-zdac-egzamin/