Skip links

Zespół Programowo-metodyczny

phm. Magda Mrozek

Szefowa Zespołu
 • null
  magda.mrozek@zhp.net.pl

phm. Wiktoria Cemka

Członek Zespołu
 • null
  wiktoria.cemka@zhp.net.pl

hm. Patrycja Kiryluk

Członek Zespołu
 • null
  patrycja.kiryluk@zhp.net.pl

phm. Agnieszka Michalak

Członek Zespołu
 • null
  agnieszka.michalak@zhp.net.pl

hm. Krzysztof Kowalczyk

Członek Zespołu
 • null
  krzysztof.kowalczyk@zhp.net.pl

phm. Waldemar Młodkowski

Członek Zespołu
 • null
  waldemar.mlodkowski@zhp.net.pl

pwd. Karol Jabłoński

Członek Zespołu
 • null
  karol.jablonski@zhp.net.pl

phm. Ewa Daniłowska

Członek Zespołu
 • null
  karol.jablonski@zhp.net.pl

Zespół wspiera w działalności członków komend hufców ds. programu. Organizuje kursy oraz warsztaty na temat metodyki, Harcerskiego Systemu Wychowawczego oraz działalności programowej w hufcach.

Chcesz się skontaktować?

 • null
  magda.mrozek@zhp.net.pl