Skip links

Zespół Kadry Kształcącej „RZEKA”

 • null
  hm. Wojciech Truszkowski – Przewodniczący
 • null
  hm. Marzena Skonieczna – Wiceprzewodnicząca
 • null
  hm. Adam Pyjor – Członek
 • null
  hm. Paweł Bielkuński – członek
 • null
  hm. Ewa Kamińska – członek

Zespół Kadry Kształcącej „RZEKA” jest zespołem, który wspiera obszar pracy z kadrą i kształcenia. Do zadań zespołu należy m.in. wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: instruktorów zdobywających stopień podharcmistrza, kadry kierowniczej komend hufców, hufcowych zespołów instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn i opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich, tworzenie i realizowanie planu kształcenia chorągwi, opiniowanie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej w stopniu brązowym i srebrnym dla instruktorów z terenu działania chorągwi.

Chcesz się skontaktować?

 • null
  ewelina.dzugan@zhp.net.pl
🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka