Skip links

Zespół Kadry Kształcącej „RZEKA”

WM_Instructor-2

hm. Jolanta Kreczmańska

Szefowa Zespołu

hm. Katarzyna Pawlicka

Zastępca Szefowej Zespołu

hm. Ewa Kapustko

Zastępca Szefowej Zespołu

hm. Sylwia Stankiewicz

Zastępca Szefowej Zespołu

hm. Adam Krause

Zastępca Szefowej Zespołu

hm. Ewa Dyrda

Członek Zespołu

hm. Wojciech Truszkowski

Członek Zespołu

phm. Beata Piwowarska

Członek Zespołu

phm. Przemysław Gajdamowicz

Członek Zespołu

phm. Joanna Nowak-Szukiełojć

Członek Zespołu

hm. Ewa Brzozowska

Członek Zespołu

hm.  Adrian Szymański

Członek Zespołu

hm. Marzena Skonieczna

Członek Zespołu

phm. Magdalena Lubartowicz

Członek Zespołu

hm. Ewelina Dżugan

Członek Zespołu

phm. Tadeusz Szukiełojć

Kwatermistrz

hm. Agata Szadziewska

Członek Zespołu

hm. Rafał Jurczyk

Członek Zespołu

phm. Mirosława Ostrowska

Członek Zespołu

Zespół Kadry Kształcącej „RZEKA” jest zespołem, który wspiera obszar pracy z kadrą i kształcenia. Do zadań zespołu należy m.in. wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: instruktorów zdobywających stopień podharcmistrza, kadry kierowniczej komend hufców, hufcowych zespołów instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn i opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich, tworzenie i realizowanie planu kształcenia chorągwi, opiniowanie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej w stopniu brązowym i srebrnym dla instruktorów z terenu działania chorągwi.

Chcesz się skontaktować?

  • null
    jolanta.kreczmanska@zhp.net.pl