Skip links

Rada Chorągwi

hm. Adam Pyjor

Przewodniczący

hm. Adrian Szymański

Wiceprzewodniczący

pwd. Paulina Leśniewska

Sekretarz

hm. Maria Marciniak

Członkini

hm. Przemysław Przekop

Członek

phm. Katarzyna Pawlicka

Członkini

phm. Małgorzata Guzowska

Członkini

phm. Agata Szadziewska

Członkini

phm. Jakub Koziołek

Członek

pwd. Sylwia Nowicka

Członkini

pwd. Filip Romanowski

Członek

Rada chorągwi jest władzą uchwałodawczą w zakresie określonym przez Statut ZHP. Decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi, w tym: ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych, dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi, opiniuje budżet chorągwi, opiniuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację, decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych, ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi.

Chcesz się skontaktować?

  • null
    rada@wm.zhp.pl
🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka