Skip links

Rada Chorągwi

hm. Katarzyna Dutkowska

Przewodnicząca

phm. Dominik Rimaszauskas

Wiceprzewodniczący

hm. Katarzyna Pawlicka

Wiceprzewodnicząca

pwd. Magdalena Lubartowicz

Sekretarz

hm. Dorota Limontas

Członek Zespołu

hm. Wojciech Tatarczuk

Członek Zespołu

phm. Emilia Król

Członek Zespołu
WM_Rada-Choragwi_Agata-Szadziewska

hm. Agata Szadziewska

Członek Zespołu

phm. Natalia Ochocka

Członek Zespołu

pwd. Filip Romanowski

Członek Zespołu

Rada chorągwi jest władzą uchwałodawczą w zakresie określonym przez Statut ZHP. Decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi, w tym: ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych, dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi, opiniuje budżet chorągwi, opiniuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację, decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych, ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi.

Chcesz się skontaktować?

  • null
    rada@wm.zhp.pl