Skip links

Pełnomocnik HALiZ

pwd. Anna Chromińska

Pełnomocniczka Komendanta ds. HALiZ

Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej zajmuje się koordynowaniem i nadzorowaniem przygotowań, przebiegu oraz rozliczenia Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, monitorowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz konsultacja aktów prawa wewnętrznego.

Chcesz się skontaktować?

  • null
    haliz@wm.zhp.pl
🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka