Skip links

Pełnomocnik Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (HALiZ)

phm. Anna Chromińska

Pełnomocniczka Komendanta ds. HALiZ

Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej zajmuje się koordynowaniem i nadzorowaniem przygotowań, przebiegu oraz rozliczenia Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, monitorowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz konsultacja aktów prawa wewnętrznego.

Chcesz się skontaktować?

  • null
    anna.chrominska@zhp.pl