Skip links

Sąd Harcerski

hm. Maciej Grzemski

Przewodniczący

hm. Arkadiusz Witkowski

Wiceprzewodniczący

ks. hm. Przemysław Przekop

Wiceprzewodniczący

hm. Krzysztof Kowalski

Członek Zespołu

hm. Andrzej Szocik

Członek Zespołu

hm. Barbara Panek-Strzałkowska

Członek Zespołu

hm. Daniela Gawińska

Członek Zespołu

Sąd Harcerski jest niezawisłą w orzekaniu, pełniącą rolę sądu koleżeńskiego, władzą Chorągwi. Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

Chcesz się skontaktować?

  • null
    sad@wm.zhp.pl