Skip links

Komisja rewizyjna

hm. Ewa Kapusto

Przewodnicząca

hm. Mateusz Szulc

Wiceprzewodniczący

hm. Sylwia Stankiewicz

Sekretarz

hm. Przemysław Sawicki

Członek

hm. Arkadiusz Adamkiewicz

Członek

hm. Mirosław Lesiński

Członek

phm. Anna Nowocień

Członkini

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, odpowiedzialnym przed Zjazdem Chorągwi. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz Chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa; sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości; rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komendy Chorągwi, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi

Chcesz się skontaktować?

  • null
    rewizyjna@wm.zhp.pl
🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka