Skip links

O nas

Chorągiew
Warmińsko-Mazurska ZHP

jest regionalną jednostką Związku Harcerstwa Polskiego, działającą na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego. Kieruje się w swoich działaniach misją ZHP, którą jest wychowanie młodego człowiekawspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie mu wyzwań.

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP zrzesza ponad 3,5 tys. zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów działających w 19 hufcach (terenowych jednostkach powiatowych lub gminnych)

Wychowanie realizowane jest w organizacji przede wszystkim w podstawowych jednostkach organizacyjnych – gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, które wchodzą w skład hufców.

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP realizuje swoją misję organizując m.in.:

  • wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie zuchowe, obozy harcerskie stacjonarne i wędrowne)

  • przedsięwzięcia kulturalne (festiwale, przeglądy, konkursy)

  • przedsięwzięcia turystyczne (rajdy, wyprawy, spływy kajakowe)

  • przedsięwzięcia sportowe (turnieje, igrzyska, regaty żeglarskie)

  • kształcenie specjalistyczne (np. kursy instruktorskie, żeglarskie)

Celem organizacji

jest ponadto służba regionowi, poznawanie jego piękna, historii i teraźniejszości, zachęcanie młodego pokolenia mieszkańców do aktywnego działania na jego rzecz i wiązania z nim swoich planów życiowych.

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP nosi imię Grunwaldu, miejsce zwycięskiej bitwy z 1410 r.