Skip links

Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe

 

W związku z ubieganiem się o dofinasowanie w ramach konkursu nr  FEWM.02.08-IZ-002/24 tytuł projektu: „Budowa sezonowego punktu obsługi sanitarnej turystów w porcie ZHP w Węgorzewie” poszukujemy wykonawcy budynku sanitariatów w zabudowie wolnostojącej (w technologii murowanej) do realizacji na działce o nr. 645, obręb 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo (zgodnie z pozwoleniem wydanym na budowę  nr 48/2022 z dnia 06.04.2022r)

 

Obiekt:
– ilość kondygnacji: 1
– powierzchnia zabudowy: 94,5 m2
– kubatura : 239,70 m3
– dach dwuspadowy o nachyleniu 30% i 31% – (dopuszczalne 15-45 stopni)

 

 

Pozwolenie, dokumentacja techniczna i projektowa dostępna jest do wglądu w biurze ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska pod adresem: Kopernika 45, 10-512 Olsztyn (na żądanie także skan na maila).

 

Planowany termin realizacji zadania: do grudnia 2024.

 

Zainteresowanych wykonawców zapraszamy do składania ofert (wycenę/kosztorys inwestorski) na adres: ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska ul Kopernika 45, 10-512 Olsztyn

W razie pytań prosimy o kontakt

  • null

    warminskomazurska@zhp.pl

  • null
    +48 89 527 78 50